Poistenie motorových vozidiel je v dnešnej dobe už neodmysliteľnou súčasťou života každého zodpovedného vodiča. Toto poistenie zabezpečuje nielen ochranu vozidla a jeho výbavy, ale aj zdravia jednotlivých účastníkov cestnej premávky.

 • 1.1. POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE
  Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla má povinnosť uzatvoriť každý držiteľ motorového vozidla. Poistenie kryje škody, ktoré spôsobí vodič vozidla na živote, zdraví a majetku iných. Povinnosť uzatvoriť poistenie sa vzťahuje na každé motorové vozidlo, ktoré je v zapísané v evidencií vozidiel a má priradené evidenčné číslo. Vozidlo zapísané v evidencií vozidiel musí byť poistené bez ohľadu na to, či je vozidlo využívané alebo nie. Ak vozidlo nemá uzatvorené povinné zmluvné poistenie, môže byť držiteľovi udelená zo strany správneho orgánu pokuta za neuzatvorenie poistenia.

 • 1.2. HAVARIJNÉ POISTENIE
  Havarijné poistenie je dobrovoľné poistenie auta, ktoré v prípade vzniku škody priamo na poistenom vozidle zabezpečí financie na jeho opravu, alebo kúpu nového vozidla. Toto poistenie klientovi zaručí, že na opravu prípadných škôd na jeho vozidle nebude musieť využívať vlastné finančné prostriedky, ale opravu zabezpečí poisťovňa, Havarijné poistenie v sebe zhŕňa zabezpečenie vozidla pre prípad poškodenia, zničenia, lúpeže, či živelnej udalosti. Ďalej je možné uzatvoriť aj úrazové poistenie sedadiel, poistenie batožiny, poistenie skiel. Štandardnou súčasťou havarijného poistenia sú aj asistenčné služby, ktoré môžu motoristi využiť na cestách aj vtedy, ak nenastane poistná udalosť, ale iná nepríjemnosť počas jazdy motorovým vozidlom. Asistenčné služby k havarijnému poisteniu ponúkajú všetky poisťovne na našom trhu a havarijné poistenie tak môže byť užitočné aj vďaka tomu, že asistenčné služby dokážu zabezpečiť a uhradiť odťah vozidla po mechanickej poruche, náhradné ubytovanie, opravu defektu a mnoho ďalších nepríjemností, ktorých prekonanie by bolo bez asistenčných služieb k havarijnému poisteniu zložitejšie. Rozsah asistenčných služieb vždy závisí od podmienok havarijného poistenia konkrétnej poisťovne.

 • 1.3. POISTENIE FINANČNEJ STRATY "GAP"
  Poistenie finančnej straty v prípade totálnej škody alebo odcudzenia kryje rozdiel medzi obstarávacou cenou vozidla a všeobecnou cenou v dobe poistnej udalosti. Zároveň môže v sebe zahŕňať aj pripoistenie náhrady spoluúčasti z havarijného poistenia.

 • 1.4. POISTENIE ČELNÉHO SKLA
  Čelné sklo je vo väčšine poisťovní automaticky zahrnuté v základnom havarijnom poistení, no ak má klient dojednanú spoluúčasť, výmena čelného skla sa mu môže predražiť, nakoľko poisťovňa mu vyplatí sumu po odpočítaní spoluúčasti, ktorá tvorí značnú časť hodnoty čelného skla. Ak klient nechce pri výmene čelného skla platiť spoluúčasť, má možnosť pripoistiť si ho. Je dobré však zvážiť, či sa skôr neoplatí mať havarijné poistenie bez spoluúčasti.