PODVODY V ŽIVOTNOM POISTENÍ NARÁSTLI O VIAC AKO POLOVICU
Zdroj: TASR, 15.05.2013

Slováci však neváhajú riskovať až 10 ročný nepodmienečný trest pri pokuse podvodne získať poistné krytie vo výške od 2660 eur.

Životné poistenie na Slovensku zaznamenalo v uplynulom roku viac ako 60 % nárast vyšetrovaných pokusov o podvod. Poistenie osôb sa tak aj na Slovensku stále častejšie stáva zdrojom neoprávneného obohatenia, čo bola ešte donedávna pozícia typická pre neživotné poistenie. Uviedol to dnes v Bratislave na stretnutí s médiami generálny riaditeľ ING Životnej poisťovne Dušan Quis.

Ako ďalej informoval, v reakcii na vývoj posilnili poisťovne svoje ochranné opatrenia na odhaľovanie pokusov o podvod.

Dôvodov rastúceho trendu pokusov o podvod v rámci životného poistenia je niekoľko, avšak významnú úlohu hrá zlá ekonomická situácia. Ľudia sa v časoch klesajúcich príjmov utiekajú k podvodom v snahe zlepšiť si jednorazovým finančným plnením životnú situáciu. Zo štatistík ING Životnej poisťovne vyplýva, že najčastejšie sa pokusy o podvod vyskytujú v oblastiach s vysokou nezamestnanosťou, pričom najvyššie čísla v podvodoch za minulý rok zaznamenal Prešovský kraj.

Klienti najčastejšie zneužívajú pripoistenie doby nevyhnutného liečenia a poistné plnenie pri práceneschopnosti. Slovensko v tomto negatívnom trende nie je výnimkou. Nárast v pokusoch o poistné podvody zaznamenali aj iné vyspelé štáty. Napríklad vo Švédsku tvoria podvody až 20 % poistných prípadov v oblasti životného a neživotného poistenia a z reálnych udalostí je až 90 % následkov zveličených. Podľa prieskumu poistnej asociácie vo Fínsku až 27 % ľudí pozná niekoho, kto podviedol svoju poisťovňu.

Napriek tomu, že pokusy o poistné podvody naprieč Európou narastajú, zvyšuje sa vďaka zdokonaľovaným preventívnym systémom aj počet odhalených podvodov. ING Životná poisťovňa má v oblasti životného poistenia vybudovaný sofistikovaný systém prevencie, odhaľovania a riešenia podvodov.

Poisťovniam na Slovensku pri odhaľovaní poistných podvodov pomáha aj Slovenská asociácia poisťovní (SLASPO), ktorá vytvára platformu na výmenu informácií medzi poisťovňami.