POISTKA MÁ DIEŤA NAJMÄ CHRÁNIŤ, NIELEN SPORIŤ PENIAZE
(21.01.2013; Pravda; s. 17 18; Hlavačková Zuzana)

Jednou z možností, ako deťom našetriť peniaze a zároveň ich chrániť pred nepriaznivými situáciami, je životné poistenie detí. "Životné poistenie detí šetrí finančné prostriedky do budúcnosti napríklad na štúdium alebo bývanie a zároveň zabezpečuje pred nepriaznivými okolnosťami, ako sú úrazy, choroby a v najhoršom prípade smrť rodiča," hovorí finančná poradkyňa Helena Mikulová.

"Poistenie pre deti odporúčame každému rodičovi, ktorý chce mať zabezpečené svoje dieťa aj v prípade nešťastnej udalosti," dodáva Daniela Michaličová, riaditeľka úseku komunikácie a bankopoisťovníctva z Komunálnej poisťovne.

Podľa Mikulovej si rodičia môžu vybrať z dvoch druhov poistení životné kapitálové a životné investičné poistenie. Detské životné poistenie môžu uzatvoriť rodičia, starí rodičia ale aj iní príbuzní takmer hneď po narodení dieťaťa.

"Detské poistenie môže uzavrieť dospelá osoba, rodič, starý rodič, iný príbuzný. Rodinný vzťah k poistenému dieťaťu nie je podmienkou. V mene poisteného dieťaťa uzatvára poistenie jeho zákonný zástupca," vysvetľuje Barbora Pšenáková, produktová manažérka poisťovne Uniqa.

"Veľmi často sa poistenie uzatvára ešte vo veku novorodenca, väčšina poistiek sa uzavrie do nástupu detí do školy," hovorí Mikulová. Poistenie sa zvyčajne uzatvára na dlhšie časové obdobie, väčšinou sa ukončenie vzťahuje na dovŕšenie určitého veku dieťaťa. Býva tak najmä dovŕšenie veku 15,18,21 alebo 25 rokov.

Helena Mikulová radí vyberať vhodné poistenie nielen podľa ponuky konkrétnej poisťovne, ale najmä podľa veku. "Malým deťom do veku šesť rokov odporúčam uzatvoriť investičné životné poistenie, ktoré má výhodu vyšších výnosov," radí finančná poradkyňa. Rodičia v takomto prípade sporia dostatočne dlho na to, aby mohli peniaze vložiť aj do rizikovejších akciových fondov a získať tak vyššie výnosy. Konzervatívnejší rodičia môžu uprednostniť to kapitálové životné poistenie, pri ktorom poisťovne garantujú úrok, ktorým poisťovňa zhodnocuje ich peniaze.

"Poistný produkt, či už kapitálový, rizikový, alebo investičný, musí byť v prvom rade o poistnej ochrane. Poistenie má v systéme finančných služieb jedinečné postavenie práve vďaka tomu, že iba ono klientovi dokáže poskytnúť ochranu pred nepredvídateľnými životnými situáciami. Až následným benefitom sa stáva možnosť zhodnotiť svoje finančné prostriedky," tvrdí Šimon Kollár, odborný referent pre marketing a komunikáciu z poisťovne Wüstenrot.

Mnohí ľudia porovnávajú poistky so sporením v banke. Treba si ale uvedomiť, že ide o rozdielne produkty a do úvahy sa nesmie brať len ich finančná výhodnosť. "Niektoré detské poistné produkty zvýhodňujú cenu poistenia pre deti. Deti majú prevažne lepší zdravotný stav, ktorý sa postupne v dospelosti zhoršuje. Čím skôr poistený do poistenia vstúpi, tým ľahšie je poistiť ho za štandardných podmienok. Sporenie v banke nie je investičným produktom. Investičné životné poistenie je investično poistným produktom a nie je možné porovnávať ho s bankovým produktom s fixným úrokom," hovorí Ružena Stiglicova, špecialistka pre životné poistenie poisťovne Axa.

"Hlavná výhoda poistenia pre dieťa oproti sporeniu v banke je už daná v samotnom názve, že ide o poistenie. Poistná ochrana pre prípad nečakaných udalostí by mala byť hlavným dôvodom pre výber životného poistenia. V prípade poistenia pre dieťa sú poistením kryté nielen úrazy a choroby dieťaťa, ale väčšinou sú pri nečakaných udalostiach krytí aj rodičia. V prípade invalidity alebo dokonca úmrtia môže sporenie cez poistnú zmluvu v prospech dieťaťa pokračovať ďalej, pričom poistenie je oslobodené od platenia poistného. Takúto výhodu jednoduché sporenie v banke neponúka," vysvetľuje Judita Smatanová z Union poisťovne.

"Poistenie oproti sporeniu v banke poskytuje poistnú ochranu a plné finančné zabezpečenie v prípade vzniku poistnej udalosti v rôznych životných situáciách," dodáva námestník generálneho riaditeľa poisťovne Kooperativa Kurt Ebner.

"Ak klient sporí dieťaťu formou vkladov do banky a dostane sa do nepriaznivej životnej situácie, ako je vážna choroba, invalidita alebo smrť, nebude môcť v sporení pokračovať. Ak by sporil formou životného poistenia, poisťovňa preberie sporenie zaňho a dieťa dostane v stanovenom veku celú sumu, na ktorú bolo životné poistenie uzatvorené. Tak zabezpečí dieťaťu finančné prostriedky na štart do života," porovnáva poistenie a sporenie v banke Zuzana Eliášová, hovorkyňa ČSOB.

Výhodou uzatvorenia životnej poistky môžu byť aj rôzne pripoistenia. "Poistné plnenie z pripoistení uzatvorených napríklad na trvalé následky úrazu či závažné ochorenia pomôže napríklad v prípade diagnostikovania závažného ochorenia. Keďže náklady na liečenie sú vysoké, rodičia môžu toto plnenie použiť práve na úhradu nákladov na liečenie, pobyt v nemocnici a ostatné náklady spojené s trvalými následkami úrazu alebo závažným ochorením," hovorí Andrea Janková, vedúca oddelenia podpory predaja a marketingu z Poisťovne Slovenskej sporiteľne.

Po čase však môže nastať situácia, keď klient prestane vládať platiť poistku. Čo robiť v takom prípade? "Zrušenie poistnej zmluvy, zvlášť v prvých rokoch jej trvania, môže mať za následok, že sa klientovi nevrátia prostriedky, ktoré do poistenia vložil. Preto im rušenie poistnej zmluvy neodporúčame. Poisťovne ponúkajú viacero možností, ako si upraviť poistku tak, aby to čo najmenej zaťažilo rodinný rozpočet a aby poistenie súčasne zostalo zachované. Klient si môže dočasne alebo trvalo znížiť výšku poistného, alebo požiadať o vyplatenie časti nasporených prostriedkov. Úplné zrušenie zmluvy je však okrem nižšej odkupnej hodnoty na začiatku poistenia nevýhodné predovšetkým z pohľadu straty poistnej ochrany pre prípad nečakaných situácií," hovorí Dušan Quis, generálny riaditeľ ING Životnej poisťovne. "Najlepšie je nečakať, kým bude poistná zmluva stornovaná z dôvodu neplatenia, ale osloviť poisťovňu a požiadať o možnosť prerušenia platenia na určitú dobu, respektíve o zníženie výšky poistného," uvádza Gabriel Tóth z Allianz SP.

V každom prípade by sa klient pred podpisom akejkoľvek zmluvy nemal zabudnúť pýtať na poplatky spojené s daným produktom, na výslednú sumu, ktorú dostane na konci poistenia a či bude vyššia ako vložené finančné prostriedky a či poisťovňa túto sumu garantuje. Dôležité je vedieť aj to, aká časť z poistnej sumy sa zhodnocuje a aká časť smeruje na poistnú zložku. Informovať sa treba aj o tom, akým spôsobom možno peniaze vybrať skôr, aké sú v tom prípade poplatky a čo robiť, ak klient nevládze poistku platiť.

Poistenie oproti sporeniu v banke poskytuje poistnú ochranu a plné finančné zabezpečenie v prípade vzniku poistnej udalosti v rôznych životných situáciách Text k obr.: Životné poistenie detí šetrí peniaze do budúcnosti napríklad na štúdium alebo bývanie a zároveň zabezpečuje pred nepriaznivými okolnosťami.