LEASING
Možnosť financovania rôznych komodít od automobilov, strojov a zariadení až po nehnuteľnosti. Rýchla forma obstarania predmetov bez viazania vlastného prevádzkového alebo investičného kapitálu.

SPOTREBNÝ ÚVER
Spotrebný úver (alebo tiež aj pôžičku) banky poskytujú so splatnosťou 1 až 10 rokov. Zvyčajne ide o bezúčelový úver, kde banka prevedie peniaze na účet klienta a je len na ňom, na čo peniaze použije. Pôžičky nie sú zabezpečené nehnuteľnosťou. Poskytujú sa bez zabezpečenia, prípadne banka po prehodnotení žiadateľa požaduje ručenie formou ručiteľa (ručiteľov), tzv. ručiteľské pôžičky. Niekedy banky vyžadujú aj podporu zabezpečenia vo forme biankozmenky alebo klient podpíše dohodu o zrážkach zo mzdy, ktorá nie je vždy len samostatným dokumentom, niektoré banky ju majú zapracovanú priamo v úverových zmluvách. Úrokové sadzby pre pôžičky môžu byť stanovené fixné (nemenné) počas celej doby splácania, alebo variabilné, kedy má banka právo úrokovú sadzbu v priebehu splácania meniť pričom je zmenu je povinná klientovi oznámiť.

Pri niektorých pôžičkách je potrebné dokladovať banke účel použitia finančných prostriedkov. Účelom môže byť napríklad bývanie, dovolenka, štúdium, a pod. Účelové pôžičky sú zvyčajne výhodnejšie ako bezúčelové. Väčšina bánk však poskytuje len bezúčelové pôžičky.

Pôžička je spotrebiteľský úver poskytovaný na základe zákona č. 258/2001 Z.z. o spotrebiteľských úveroch v platnom znení.