SÍDLO SPOLOČNOSTI KONTAKTY pre klientov
Sentia s.r.o.
samostatný finančný agent
Jarabinková 2/C
821 09 Bratislava
Slovenská republika

Infolinka: 02 222 111 22
e-mail: info@sentia.sk
BACKOFFICE, KOREŠPONDENČNÁ ADRESA KONTAKTY
Sentia s.r.o.
samostatný finančný agent
Dunajská 10
040 01 Košice
Slovenská republika

Tel.: 0908 20 23 23
e-mail: info@sentia.sk